Sinh viên thất nghiệp vì đâu

sinh viên thất nghiệp

Hiện trạng các trường đại học khi đào tạo sinh viên ra trường thường hay bị thất nghiệp không tìm được việc làm hay không có việc làm cho sinh viên ra trường làm. Hiện tượng thất nghiệp hiện nay… Continue Reading